Zorggroep Amsterdam Oost

Bouwmanagement / Vastgoed

PROJECT / Verbouwing en uitbreiding Flevohuis / Amsterdam

Zorgroep Amsterdam Oost (ZGAO) heeft Activ Vastgoed ingeschakeld om ca. 7.500 m2 kantoor, dagbesteding, verpleeghuis en kliniek intensief te verbouwen en tot ca. 8.000 m2 te vergroten. Het Flevohuis stond in de jaren ’70 bekend als het “grootste en modernste bejaardenhuis van Europa”, tevens voorzien van een grote binnentuin. Voor het eerst hadden bejaarden hier een eigen kamer, privacy.

Vanaf het Programma van Eisen (PvE), ontwerp tot vergunningen, aanbesteding en realisatie ontzorgt Activ ZGAO het totale proces-, bouwprojectmanagement. Hierbij wordt tevens groot onderhoud cq de aanwezige huisvestingsgebreken meegenomen.

Complicerende factor is dat het Flevohuis tijdens alle verbouwingswerkzaamheden volledig in gebruik blijft. Ook de bovenliggende huurappartementen van een andere exploitant. De verbouwwerkzaamheden vinden daarom in verschillende fasen plaats in een tijdsbestek van 2 jaar. De eerste fasen zijn reeds opgeleverd, in januari 2022 is het Flevohuis volledig vernieuwd.