Opella

Bouwmanagement

PROJECT / Verbouw woon- en zorgcentrum de Nudehof / Wageningen

De Nudehof verrees in de jaren ‘60, vrijwel gelijktijdig met de wijk de Nude. Het strakke gebouw werd ontworpen door een leerling van Gerrit Rietveld. De zorgvraag is sterk veranderd en door de grondige renovatie is de Nudehof weer klaar voor de toekomst. Ook de duurzaamheid is een belangrijk item, zo wordt het gebouw bijvoorbeeld gasloos. In het gebouw worden 65 zelfstandige appartementen gerealiseerd, waar senioren veilig en verzorgd kunnen wonen. Opella heeft Activ Vastgoed als haar adviseur bij dit proces van initiatief tot realisatiefase ingeschakeld. Activ adviseert en ondersteunt Opella in alle verschillende aspecten die aan de orde komen bij een dergelijke verbouwing.

Om te zorgen dat de bewoners van de Nudehof zo min mogelijk overlast van de verbouwing ondervinden, wordt deze uitgevoerd in twee delen. Een dergelijke ingrijpende verbouwing geeft rumoer en soms ook overlast, het is een spannende periode. Maar met een goed team en een goed communicatietraject naar alle betrokkenen is er intensief aan het werk gegaan en met elkaar zijn de schouders onder gezet.

Het startsignaal voor de verbouwing werd donderdag 27 september 2018 gegeven door mevrouw Capelleveen, bewoner van de Nudehof. Samen met Mathilde, medewerker van Opella en André Walhout van aannemingsbedrijf Renomeer nam mevrouw Capelleveen de sloophamer ter hand om het eerste muurtje neer te halen. Een familielid wist het tijdens een informatiebijeenkomst treffend te verwoorden: “Eerst door de zure appel heen bijten, maar daarna krijgen we het geweldig!”

De Nudehof krijgt ook weer de beschikking over de appartementen die tijdelijk gehuurd worden door de RIBW, de instelling voor beschermd wonen. Ook wordt huiskamer De Roos behouden voor dementerende bewoners. Opella-bestuurder Kars Hazelaar: ,,Dat is een groeiende doelgroep. Ik sluit niet uit dat er ooit een tweede huiskamer moet komen, bij de verbouwing houden we daar al rekening mee. Opella blijft aan oude en nieuwe bewoners goede zorg verlenen.’’

Opella heeft voorafgaande aan de verbouwing de Nudehof verkocht aan zorgvastgoedbelegger Estea. Hiermee sluit Opella aan bij het rijksbeleid, dat gericht is op het scheiden van wonen en zorg. Estea zal zich als nieuwe eigenaar van het gebouw gaan richten op de huisvesting en de verhuur van de zelfstandige appartementen die in de Nudehof gerealiseerd gaan worden. Opella blijft zorg en diensten bieden in de Nudehof en zal ook de wachtlijst van kandidaat-huurders gaan beheren.