Vakkundig

‘Een gedegen kennisinstituut welke uitstekend overzicht weet te houden en projectmanagement samen met de klant uitvoert’
Bart Malenstein – Bergman Clinics

Creatief

‘Met een zeer creatieve insteek denken ze mee aan elke project. Echt onderscheidend in een wereld van spierballen en kemphanen’
Philip Kok – The Valley

Oplossingsgericht

‘Autonoom opererend en wanneer nodig ook zeer besluitvaardig. Financieel bewust en zeer oplossingsgericht. Echte teamspelers’
Chris Gaasbeek – Opella

Betrouwbaar

‘Mijn probleem werd ook hun probleem. Activ bleef zoeken naar kansen met de blik van de ondernemer’
Jak Dekker – Equipe

Verbinder

‘Activ weet de verbinding te leggen tussen de zorgwereld en de bouwwereld. Zeer deskundig, open en integer.’
Sander Datema – ZGAO

Activ kent de valkuilen en kansen op het gebied van kantoortransformaties. We begeleiden het volledige traject. Vanaf vooronderzoek, de afstemming met de gemeente tot en met de uiteindelijke aanbesteding en bouwbegeleiding.

Een aanzienlijk deel van de kantoorleegstand lijkt structureel van aard. Tegelijk loopt de krapte op de woningmarkt in diversie regio’s verder op. Zeker gezien de verwachte verdere afname van de grootte van de huishoudens, ligt transformatie van kantoren naar appartementen voor de hand. Maar is dit haalbaar? Transformatie blijkt namelijk verre van vanzelfsprekend.