Vakkundig

‘Een gedegen kennisinstituut welke uitstekend overzicht weet te houden en projectmanagement samen met de klant uitvoert’
Bart Malenstein – Bergman Clinics

Creatief

‘Met een zeer creatieve insteek denken ze mee aan elke project. Echt onderscheidend in een wereld van spierballen en kemphanen’
Philip Kok – The Valley

Oplossingsgericht

‘Autonoom opererend en wanneer nodig ook zeer besluitvaardig. Financieel bewust en zeer oplossingsgericht. Echte teamspelers’
Chris Gaasbeek – Opella

Betrouwbaar

‘Mijn probleem werd ook hun probleem. Activ bleef zoeken naar kansen met de blik van de ondernemer’
Jak Dekker – Equipe

Verbinder

‘Activ weet de verbinding te leggen tussen de zorgwereld en de bouwwereld. Zeer deskundig, open en integer.’
Sander Datema – ZGAO

Activ is die betrouwbare onafhankelijke adviseur die uitsluitend uw belangen behartigt en zich budgetverantwoordelijk opstelt.

 • Opstellen van een Programma van Eisen
 • Beheersen de gemeentelijke procedures en milieuregelgeving
 • Uitwerken van het ontwerp
 • Opstellen bestek/werkomschrijving inclusief aanbesteding
 • Contractvorming
 • Projectmanagement/procesbeheersing
 • Directievoering en toezicht (bouwbegeleiding)
 • Kosten- en risicomanagement
 • Decharge (overdracht naar beheer)

U kunt onder anderen rekenen op:

 • Het voorkomen van hoge meerwerkkosten
 • Vermijden van overschrijding van de bouwtijd
 • Beheersen van gemeentelijke procedures en milieuregelgeving
 • Het voorkomen van bouwfouten en faalkosten
 • Zorgdragen voor juiste kwaliteit en het bewaken daarvan
 • Afwikkeling van eventueel faillissement aannemer tijdens bouwproces
 • Zorgdragen voor de juiste afhandeling bij een eventuele calamiteit tijdens en na de bouwperiode