ZORGGROEP AMSTERDAM OOST

Bouwmanagement / Vastgoed

PROJECT / Transformatie kantoor naar dagcentrum Kramat / Amsterdam

Ter voorbereiding op de grootschalige verbouwing van het hoofdgebouw ‘Flevohuis’ van ZGAO (zie Projecten), is de dagbesteding voor ouderen met een zorgbehoefte in maart 2018 verhuisd van het Flevohuis naar het nieuwe getransformeerde ‘Dagcentrum Kramat’ in gebouw Flevopoort. Activ Vastgoed B.V. heeft dit van initiatief/PvE tot en met oplevering en nazorg voor ZGAO begeleid binnen het tijdsbestek van één jaar, inclusief huurcontract, ontwerp, vergunningstraject, aanbesteding en de verbouwing, waarbij er geen cent meer budget nodig was dan voorzien.

Door de nieuwe naam en letterlijk meer zichtbaarheid door de grote ramen en uitzicht op het plein, hoopt Regien Keurentjes, teamleidster van het dagcentrum, op nog meer verbinding in de wijk. “Zo’n vijfentwintig mensen per dag vinden hier een plek om gezamenlijke activiteiten te ondernemen. Maar in het Flevohuis waren we niet zo zichtbaar voor voorbijgangers. Op de nieuwe locatie aan het plein kan iedereen zien dat we er zijn.”

Om de verbouwing van ZGAO’s hoofdgebouw ‘Flevohuis’ te kunnen realiseren, is naast het uitplaatsen van de dagbesteding ook het uitplaatsen van het kantoor- en behandelaarsdeel naar een andere locatie een apart project. Ook hiervan heeft Activ ZGAO begeleid bij het overeenkomen van het huurcontract, en worden momenteel de verbouwingswerkzaamheden opgestart, waarvan Activ het bouwprojectmanagement en de bouwdirectie namens ZGAO verzorgd. Binnenkort zal dit project ook verschijnen en op onze site worden toegelicht.