Vicrea

Bouwmanagement / Vastgoed

PROJECT / Henry Dunantstraat 32-40 / Amersfoort

Activ heeft in samenwerking met Vicrea het programma van eisen samengesteld. Op basis van dit PvE heeft Activ een volledige marktverkenning uitgevoerd en Vicrea begeleidt in de aanhuur van de kantoorruimte aan de Henry Dunantstraat in Amersfoort.

Daarnaast is Activ verantwoordelijk geweest voor het volledige verbouwingstraject binnen de gestelde tijd en budget.