Equipe Zorgbedrijven

Bouwmanagement / Vastgoed

PROJECT / Dr. Holtroplaan / Eindhoven

Activ heeft opdracht gekregen voor de transformatie van het leegstaande kantoor aan de Dr. Holtroplaan 3 te Eindhoven naar een volwaardige kliniek met diverse OK’s.

Equipe Zorgbedrijven is een zelfstandige groep van gespecialiseerde klinieken waartoe de Velthuis Kliniek, Helder Kliniek en Xpert Clinic behoren. Equipe is gevestigd door heel Nederland en het motto dat gehanteerd wordt is ‘Zorg kan altijd slimmer, beter en vriendelijker’.

De functiewijziging van kantoor (ca. 3.050 m2) naar zelfstandig behandelcentrum vraagt om de nodige bouwkundige- en installatietechnische aanpassingen. Activ heeft voor het installatiedeel de samenwerking opgepakt met een installatie adviesbureau. Met deze samenwerking worden de bouwprocessen optimaal op elkaar afgestemd en wordt passende huisvesting voor Equipe gerealiseerd binnen de vooraf gestelde kaders (zoals planning en budget).

In juni 2016 heeft Equipe haar deuren geopend.