Opella

Bouwmanagement

PROJECT / De Breukelderhof / Bennekom

Namens Opella leidt Activ de sloop van ruim 7.000 m2 voormalig verpleeghuis De Breukelderhof (Baron van Wassenaerpark te Bennekom). Opella heeft het perceel verkocht aan een ontwikkelaar, die hier woningbouw gaat realiseren. In de koopovereenkomst staat dat Opella het grote gebied bouwrijp op dient te leveren.

Aan Activ de vraag dit te realiseren; een keer geen nieuw- of verbouw, maar een sloopproces. In dit traject hebben we onder andere te maken met vleermuizen, asbest, explosieven, archeologische vondsten en openbare infra. Interessant om ook dit in het proces van aanbesteden, vergunnen en realisatie te gieten, uitdagend omdat er sprake is van een deadline, de leveringsverplichting.

Het goede voorbereidingstraject werpt inmiddels haar vruchten af; het gehele uitvoeringstraject zal op tijd gereed zijn, zodat Opella het terrein conform koopovereenkomst kan transporteren aan de nieuwe eigenaar/ontwikkelaar.