ZORGGROEP AMSTERDAM OOST

Bouwmanagement

PROJECT / Nieuwbouw verpleeghuis De Open Hof Amsterdam / Amsterdam

Het huidige verpleeghuis omvat 95 intramurale plaatsen (somatiek maar grotendeels PG), naast diverse faciliteiten zoals een restaurant, winkel, wijkservicepunt e.d. De huidige De Open Hof is sterk verouderd en heeft relatief kleine kamers waardoor het niet meer voldoet aan de huidige zorgvraag (en arbo-wetgeving). Toch wonen de cliënten er graag en wordt de zorg goed gewaardeerd. De huidige De Open Hof zal worden gesloopt, en er zal nieuwbouw voor in de plaats komen. Aangezien naast de ruimte-afmetingen ook de huidige capaciteit onvoldoende is, zal deze ca. 30% worden vergroot. Aangezien het gebouw aan 2 geluidsbelaste gevels is gesitueerd, heeft architect Bureau SLA een inventieve opzet ontwikkeld rondom een deels omsloten binnenhof, waarbij de ‘dove straatgevels’ geen beperkingen geven aan het gebruik.

Woonzorg Nederland is eigenaar van De Open Hof. Het nieuwe gebouw wordt gebaseerd op de wensen van huurder ZGAO, waarbij ook de toekomstige gebouwflexibiliteit qua gebruik meegenomen wordt. Naast gebruik spelen ook duurzaamheid, energiezuinigheid en circulariteit een grote rol. Vanuit de zorgorganisatie wordt er gezien de PG-doelgroep goed gekeken naar o.a. een veilige huislijke sfeer, leefcirkels voor een optimale bewegingsvrijheid voor de bewoners, en een lay-out met voorzieningen om eventuele virusuitbraken te kunnen isoleren.

Voor de nieuwbouw heeft ZGAO Activ Vastgoed aangetrokken om haar te begeleiden en te adviseren in de nieuwbouw, en namens haar te handelen. Voorafgaand aan de sloop- en nieuwbouw heeft Activ het huidige gebouw reeds beperkt gemoderniseerd voor de huidige bewoners en zorgverleners. Activ Vastgoed coördineert als risicodragend projectmanagementbureau namens ZGAO ook de verbouwing en uitbreiding van ZGAO’s eigendomslocatie ‘Flevohuis’, waarvan de gecompliceerde 2-jarige verbouwing in bewoonde toestand(!) momenteel plaatsvindt. In het Flevohuis zal ook de tijdelijke opvang van de helft van de De Open Hof-bewoners plaatsvinden, waarna huidige De Open Hof eerst gehalveerd zal worden om op het perceel ruimte te maken voor de nieuwbouw, die in 2 fasen zal worden gerealiseerd. Activ Vastgoed coördineert ook de halvering van De Open Hof, incl. benodigde verbouwingswerkzaamheden.