Opella

Bouwmanagement

PROJECT / Nieuwbouw centrum voor revalidatie- en verpleeghuiszorg Baron van Wassenaerpark / Bennekom (Ede)

Op het Baron van Wassenaerpark in Bennekom wil Opella de -door Activ Vastgoed gecoördineerde- tijdelijke bouw van revalidatielocatie het Baken vervangen door nieuwbouw. Daarmee wordt twintig jaar bouwen op het Baron van Wassenaerpark afgesloten. De start bouw is in het voorjaar van 2020 voorzien, waarna de nieuwbouw naar verwachting in de zomer van 2021 in gebruik kan worden genomen.

De huidige revalidatielocatie het Baken is tijdelijke bouw. Tussen het Baken en de Edeseweg wil Opella nieuwbouw realiseren, waarna de tijdelijke bouw zal worden verwijderd. Daarvoor in de plaats komt een verdere uitbreiding van groen in het park. Er is inmiddels een voorontwerp voor de nieuwbouw. Activ Vastgoed adviseert Opella hierbij, die aannemer Van Wijnen opdracht heeft gegeven het plan risicodragend tot realisatie te brengen. Het voorontwerp is vervaardigd door MIX architectuur en tijdens informatiebijeenkomsten gepresenteerd aan medewerkers en omwonenden.

In de nieuwbouw kunnen mensen revalideren, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Herstel van mogelijkheden en spoedige terugkeer naar het eigen huis staan centraal. De nieuwbouw krijgt 36 kamers voor 40 revalidatieklanten. Op de tweede etage van het gebouw worden 20 kamers voor verpleeghuiszorg voor mensen met lichamelijke beperkingen (somatiek) gerealiseerd. Naast de kamers voor revalidatie- en verpleeghuiszorg krijgt de nieuwbouw de volgende faciliteiten:
– Behandellocatie voor de specialisten ouderengeneeskunde (artsen), psychologen en behandelaars van Opella, zoals fysio- en oefentherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten.
– Dagbesteding voor zelfstandig wonende ouderen met lichamelijke beperkingen in de Begeleiding Groep. Deze dagbesteding wordt indien nodig gecombineerd met therapie van een van de behandelaars van Opella in het gebouw.
– Restaurant met beperkte winkelfaciliteiten. Bewoners van het park geven aan behoefte te hebben aan een restaurant en winkel. Opella zoekt een (horeca)samenwerkingspartner om in de nieuwbouw een restaurant te realiseren met beperkte winkelfaciliteiten, bijvoorbeeld een bestelservice voor dagelijkse boodschappen. Revalidatieklanten, bewoners, bezoekers en belangstellenden uit de wijk kunnen hiervan gebruik maken.