Opella

Bouwmanagement

PROJECT / Nieuwbouw centrum voor revalidatie- en verpleeghuiszorg Baron van Wassenaerpark / Bennekom (Ede)

Op het Baron van Wassenaerpark in Bennekom heeft Opella de -door Activ Vastgoed gecoördineerde- tijdelijke bouw van revalidatielocatie het Baken vervangen door nieuwbouw. Daarmee is twintig jaar bouwen op het Baron van Wassenaerpark afgesloten. De bouw is in juni 2020 gestart, waarna de verhuizing naar het volledig nieuwe gebouw in oktober 2021 heeft plaatsgevonden.

De revalidatielocatie het Baken was tijdelijke bouw. Tussen het Baken en de Edeseweg is de nieuwbouw gerealiseerd, waarna de tijdelijke bouw is verwijderd. Daarvoor in de plaats is een verdere uitbreiding van groen in het park gekomen. Activ Vastgoed heeft Opella als vastgoed-/bouwmanagementadviseur bij gestaan en gehandeld namens haar. Aannemer Van Wijnen heeft het plan ontwikkeld en gerealiseerd. Het ontwerp is vervaardigd door MIX architectuur die tijdens informatiebijeenkomsten het plan heeft gepresenteerd aan medewerkers en omwonenden.

In de nieuwbouw kunnen mensen revalideren, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Herstel van mogelijkheden en spoedige terugkeer naar het eigen huis staan centraal. De nieuwbouw heeft 36 kamers gekregen voor 40 revalidatieklanten. Op de tweede etage van het gebouw zijn 20 kamers voor verpleeghuiszorg voor mensen met lichamelijke beperkingen (somatiek) gerealiseerd. Naast de kamers voor revalidatie- en verpleeghuiszorg heeft de nieuwbouw de volgende faciliteiten:
– Behandellocatie voor de specialisten ouderengeneeskunde (artsen), psychologen en behandelaars van Opella, zoals fysio- en oefentherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten.
– Dagbesteding voor zelfstandig wonende ouderen met lichamelijke beperkingen in de Begeleiding Groep. Deze dagbesteding wordt indien nodig gecombineerd met therapie van een van de behandelaars van Opella in het gebouw.
– Restaurant met beperkte winkelfaciliteiten. Bewoners van het park gaven aan behoefte te hebben aan een restaurant en winkel. Opella heeft een (horeca)samenwerkingspartner gezocht om in de nieuwbouw een restaurant te realiseren met beperkte winkelfaciliteiten, bijvoorbeeld een bestelservice voor dagelijkse boodschappen. Revalidatieklanten, bewoners, bezoekers en belangstellenden uit de wijk kunnen hiervan gebruik maken.

Foto’s: Beijer Advies & Mix architectuur