Opella

Bouwmanagement

PROJECT / Nieuwbouw centrum voor revalidatie- en verpleeghuiszorg Baron van Wassenaerpark / Bennekom (Ede)

Op het Baron van Wassenaerpark in Bennekom gaat Opella de -door Activ Vastgoed gecoördineerde- tijdelijke bouw van revalidatielocatie het Baken vervangen door nieuwbouw. Daarmee wordt twintig jaar bouwen op het Baron van Wassenaerpark afgesloten. De bouw is in juni 2020 gestart, waarna de verhuizing naar het volledig nieuwe gebouw in oktober 2021 plaatsvindt.

De huidige revalidatielocatie het Baken is tijdelijke bouw. Tussen het Baken en de Edeseweg wordt de nieuwbouw gerealiseerd, waarna de tijdelijke bouw zal worden verwijderd. Daarvoor in de plaats komt een verdere uitbreiding van groen in het park. Activ Vastgoed staat Opella als vastgoed-/bouwmanagementadviseur bij en handelt namens haar. Aannemer Van Wijnen ontwikkelt en realiseert het plan. Het ontwerp is vervaardigd door MIX architectuur die tijdens informatiebijeenkomsten het plan heeft gepresenteerd aan medewerkers en omwonenden.

In de nieuwbouw kunnen mensen revalideren, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Herstel van mogelijkheden en spoedige terugkeer naar het eigen huis staan centraal. De nieuwbouw krijgt 36 kamers voor 40 revalidatieklanten. Op de tweede etage van het gebouw worden 20 kamers voor verpleeghuiszorg voor mensen met lichamelijke beperkingen (somatiek) gerealiseerd. Naast de kamers voor revalidatie- en verpleeghuiszorg krijgt de nieuwbouw de volgende faciliteiten:
– Behandellocatie voor de specialisten ouderengeneeskunde (artsen), psychologen en behandelaars van Opella, zoals fysio- en oefentherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten.
– Dagbesteding voor zelfstandig wonende ouderen met lichamelijke beperkingen in de Begeleiding Groep. Deze dagbesteding wordt indien nodig gecombineerd met therapie van een van de behandelaars van Opella in het gebouw.
– Restaurant met beperkte winkelfaciliteiten. Bewoners van het park geven aan behoefte te hebben aan een restaurant en winkel. Opella zoekt een (horeca)samenwerkingspartner om in de nieuwbouw een restaurant te realiseren met beperkte winkelfaciliteiten, bijvoorbeeld een bestelservice voor dagelijkse boodschappen. Revalidatieklanten, bewoners, bezoekers en belangstellenden uit de wijk kunnen hiervan gebruik maken.