FLORENCE

Bouwmanagement / Transformatie

PROJECT / Verbouwing/Transitie Verpleeghuis Houthage / Den Haag

Florence transformeert Woonzorgcentrum Houthaghe met eigenaar Staedion naar een verpleeghuis voor 111 PG-bewoners. Het huidige gebouw is verouderd, en voldoet niet meer aan de woonstandaarden van deze tijd om bewoners met een zware zorgvraag te verzorgen. Een ingrijpende verbouwing en herinrichting is hiervoor noodzakelijk. Houthaghe blijft grotendeels bewoond, dus er is veel aandacht voor de verschuivingen en het voorkomen van bouwhinder voor bewoners (en het personeel). Op de begane grond wordt een nieuwe entree met bistro gerealiseerd, waar ook bewoners van de aanleunwoningen gebruik van kunnen maken.

 

Activ is door Florence benaderd om de separaat functionerende disciplines binnen de organisatie (vastgoed, zorg, services incl. verhuizingen, financieel, personeelszaken, etc.) met betrekking tot de transitie integraal op elkaar af te stemmen en hier regie over te voeren. Het proces is effectief gestroomlijnd en georganiseerd waardoor er overzicht is ontstaan over o.a. kwaliteit, functionaliteit, financiën en planning. De directieleden worden via Stuurgroepoverleggen periodiek en rechtstreeks geïnformeerd over de stand van zaken van de verbouwing, zodat er direct gestuurd kan worden. De verbouwing wordt in fasen uitgevoerd en zal in de zomer 2022 feestelijk worden afgerond.