Equipe Zorgbedrijven

Bouwmanagement / Vastgoed

PROJECT / Laarderhoogtweg / Amsterdam

Activ is verantwoordelijk voor de state-of-the-art transformatie ( 5.500 m²) naar een volwaardige kliniek met diverse OK’s.

Het project voorziet in de realisatie van vier operatiekamers (Interflow Flex OK) met de daarbij behorende vereiste faciliteiten, privé recovery kamers, 15 spreekkamers en zelfstandige behandelkamers met overige ondersteunende functies als kantoorruimten voor de specialisten, artsen en administratieve ondersteuning. Tevens worden 3 wachtruimten ingericht en wordt voorzien in een loungeruimte op de begane grond voor cliënten en bezoekers.

Equipe Zorgbedrijven is een zelfstandige groep van gespecialiseerde klinieken op 16 locaties in Nederland met specifieke expertise waartoe de Velthuis Kliniek, Helder Kliniek en Xpert Clinic behoren. Equipe is gevestigd door heel Nederland en het motto dat gehanteerd wordt is ‘Zorg kan altijd slimmer, beter en vriendelijker’.

De functiewijziging van kantoor (ca. 5.500 m2) naar kliniek vraagt om de nodige bouwkundige- en installatietechnische aanpassingen. Activ heeft voor het installatiedeel de samenwerking opgepakt met een installatie adviesbureau. Met deze samenwerking worden de bouwprocessen optimaal op elkaar afgestemd en wordt passende huisvesting voor Equipe gerealiseerd binnen de vooraf gestelde kaders (zoals planning en budget).

Activ begeleidt Equipe in het gehele (bouw)- en projectmanagementtraject (van het ontwerp, bestemmingswijziging tot en met de uiteindelijk oplevering). Daarnaast heeft Activ het object verkocht middels een sale and lease back transactie.

In juni 2017 heeft Equipe haar deuren geopend.