Opella

Bouwmanagement / Vastgoed

PROJECT / De Honskamp / Lunteren

Opella heeft Activ opdracht gegeven om verzorgingshuis De Honskamp te Lunteren (ca. 7.400 m2) te transformeren van verzorgings- naar verpleeghuis met BOPZ-status voor Psycho Geriatrische (PG) en somatische bewoners. Hiernaast krijgt de Honskamp op de begane grond tevens een regionale functie, dit gebied dient dan ook ingrijpend verbouwd te worden tot restaurant en bijeenkomstruimte.

Activ is ingeschakeld om het totale projectmanagement te verzorgen vanaf initiatieffase tot en met realisatie en nazorg. Complicerende factor is het feit dat het gebouw tijdens alle verbouwwerkzaamheden gewoon volledig in gebruik blijft, de verbouwwerkzaamheden vinden daarom in verschillende fasen plaats.