Webhelp

Samen met Activ Vastgoed hebben wij de afgelopen 1,5 jaar nagenoeg alle contracten van de door ons gehuurde panden opnieuw uit onderhandeld. Daarnaast heeft Activ Vastgoed ons ondersteund bij de aanhuur van een tweetal nieuwe locaties. Niet alleen zijn de daarbij bereikte resultaten naar onze volle tevredenheid maar ook de pragmatische wijze waarop Activ haar brede deskundigheid inzet en de zeer directe communicatie zijn ons uiterst positief opgevallen.

Webhelp, Erwin Mekking