Equipe Zorgbedrijven

Activ Vastgoed heeft ons begeleid bij het verbouwingsproject van onze nieuwe kliniek in Eindhoven. Op constructieve en plezierige wijze hebben zij het project ondersteund vanaf tekening/aanbesteding tot en met oplevering en nazorg. Activ bleek een hele betrouwbare en professionele partner te zijn die zich enorm ingespannen heeft om dit lastige traject tot een succesvol einde te brengen. Ze hebben veel expertise in huis, ze hebben de onderhandelingen mee gevoerd en de bouw volledig begeleid. Ze hebben ons daarbij heel goed ontzorgd maar ze hebben daarbij ook heel nadrukkelijk onze belangen behartigd. De samenwerking is altijd plezierig en constructief geweest en met elkaar hebben we een fantastisch project gerealiseerd, waarvoor ik ze zeer erkentelijk ben.

Equipe Zorgbedrijven, Jos Groenen