Zorggroep Amsterdam Oost

Bouwmanagement / Huisvestingadvies / Zorghuisvesting

PROJECT / Transformatie kantoor Flevopoort naar Dagbestedingsruimten / Amsterdam

In opdracht van Zorgroep Amsterdam Oost (ZGAO) heeft Activ Vastgoed geadviseerd in de huurovereenkomst met gebouweigenaar Ymere.
Vervolgens heeft Activ ZGAO begeleid met het opstellen van het Programma van Eisen, wat vervolgens is vertaald in een ontwerp met bijbehorend budget. Na de technische uitwerking, het vergunningentraject, de (bouw)contracten (nevenaanneming met maatwerk meubilair als directielevering) heeft de uitvoering binnen planning en budget plaatsgevonden.
Tussentijds zijn er dagen georganiseerd voor de toekomstige gebruikers (PG en somatiek), zorgverleners en belangstellenden om de vorderingen te komen bekijken, wat tot veel enthousiasme heeft geleid.
Daar doen we het tenslotte voor!